El Flako

El sorteig tanca el 21 de mar莽 de 2021

Sortegem un ESMORZAR/BERENAR PER A DUES PERSONES al Flako, situat al preci贸s barri del Born de Barcelona!

Informaci贸

No et quedis amb cap dubte!

Condicions per participar

1锔忊儯聽 Donar like al post

2锔忊儯聽 Segueix al compte @pompeufarra_ i @elflako.bcn

3锔忊儯聽 Etiquetar a 1 amic amb el qual us agradaria gaudir-ho

4锔忊儯聽 Guardeu la publicaci贸 clicant al quadradet de la cantonada inferior dreta

Bases legals del concurs

Convocato虁ria del concurs i terminis

L鈥檃ssociaci贸 Associaci贸 d鈥橝ctivitats L煤diques Pompeufarra (POMPEUFARRA) amb domicili fiscal al Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona 08005 ha organitzat aquesta campanya titulada 鈥淐oncurs el Flako鈥.

La data d鈥檌nici del concurs ser脿 el 14 de febrero de 2021 a les 00:05 i finalitzar脿 el dia 21 de febrer a les 23:59. Es podr脿 participar nom茅s en aquest per铆ode de temps.

Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra es reserva el dret a ajornar o ampliar el per铆ode de temps del concurs en cas de for莽a major, aix铆 com la facultat d鈥檌nterpretar els presents termes i condicions legals.

Normes i condicions de participacio虂

Podran participar en el concurs aquelles persones f铆siques majors de 18 anys amb compte d鈥橧nstagram.

No podran participar membres o antics membres de l鈥檃ssociaci贸, perfils falsos, perfils d鈥檈mpreses o altres associacions, aix铆 com perfils relacionats amb 貌rgans de la Universitat Pompeu Fabra, ja siguin personals o comptes oficials dels mateixos 貌rgans.

Per participar hauran de seguir les instruccions que figuren al post d鈥橧nstagram del compte @pompeufarra_ del 14 de febrer de 2021. Les condicions son les seg眉ents:

  • Donar like a la publicaci贸 del 15 de mar莽 del 2021.
  • Seguir el compte @pompeufarra_ i @elflako.bcn
  • Etiquetar un compte als comentaris.

Cada comentari d’acord amb les condicions ser脿 comptabilitzat com una participaci贸. No hi ha nombre l铆mit de participacions. El no compliment d鈥檃questes condicions implica la nul路litat directa d鈥檃quella participaci贸 i la repetici贸 del sorteig en cas que aquella fos declarada guanyadora.

Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra es reserva el dret d鈥檈fectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament, si es produ铆s alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o amb el fi de millor el seu avan莽.

Seleccio虂 del guanyador i modalitat del sorteig

El guanyador del sorteig s鈥檃nunciar脿 el dilluns 22 de febrer de 2021 abans de les 22:00. El sorteig es realitzar脿 amb la p脿gina web 鈥淎ppSorteos鈥 per Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra en els terminis establerts per les regles del concurs. Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra es reserva la possibilitat de modificar el software del sorteig, aix铆 com tot el resultat derivat d鈥檃quest que no sigui coherent o compatible amb les normes del concurs. En cas que la participaci贸 guanyadora no compleixi els requisits, es repetir脿 el sorteig. En cas que la persona guanyadora no accepti el premi, es repetir脿 el sorteig. En cap cas el premi ser脿 transferible a altres persones.

Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d鈥檈xistir algun error en les dades facilitades pels guanyadors / suplents que impedeixi la seva identificaci贸.

Valor i naturalesa del premi ofert

El premi consistir脿 en un esmorzar / berenar per dos persones al local 鈥淓l Flako鈥. El premi es podr脿 utilitzar 煤nicament en el local 鈥淓l Flako鈥, en funci贸 de les restriccions sanit脿ries del moment de l鈥檈ntrega del premi.

Proteccio虂 de dades de cara虁cter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de car脿cter personal, sent l’empresa Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra titular i responsable d’aquest fitxer, amb l’objectiu de gestionar la participaci贸 dels concursants i posar-se en contacte amb ells aix铆 com comunicar-los que han resultat guanyadors del concurs.

Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra garanteix el compliment 铆ntegre de la Llei Org脿nica 15/1999, del 13 de desembre de Protecci贸 de Dades de Car脿cter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el concurs 鈥淓l Flako Barcelona鈥 especialment pel que fa a l鈥檃tenci贸 de l鈥檈xercici dels drets de la informaci贸, acc茅s, rectificaci贸, oposici贸 i cancel路laci贸 de dades personals dels concursants.

Penalitzacions en cas d鈥檜虂s fraudulent

Ser脿 ent猫s com a frau l鈥櫭簊 de plataformes o aplicacions independents per a aconseguir vots o m茅s participacions en el concurs, de la mateixa manera que comportaments que detectem com a aparentment abusius i/o malintencionats.

La constataci贸 de qualsevol d鈥檃questes pr脿ctiques suposar脿 la desqualificaci贸 del concurs / l鈥檃nul路laci贸 dels vots o participacions que considerem que han arribat mitjan莽ant vies no permeses en la campanya.

Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra es reserva el dret d鈥檈mprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d鈥檃cte susceptible de ser considerat com a manipulaci贸 o falsificaci贸 del concurs.

Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continu茂tat del funcionament de l鈥檃plicaci贸 mitjan莽ant la qual es participa en la promoci贸, a la defraudaci贸 de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la mateixa i a l鈥檃cc茅s a les diferents p脿gines i enviaments de respostes de participaci贸 a trav茅s d鈥橧nternet.

Independe虁ncia de la plataforma

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoci贸, ni est脿 associat a ella. El participant est脿 proporcionant la seva informaci贸 i dades a Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra i no a Instagram.

Acceptacio虂 i compliment de les bases legals

La participaci贸 en el concurs implica l鈥檃cceptaci贸 dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestaci贸 de no acceptaci贸 de la totalitat o part de les bases legals implicar脿 l鈥檈xclusi贸 del participant i, a conseq眉猫ncia d鈥檃ix貌, Associaci贸 d’Activitats L煤diques Pompeufarra quedar脿 alliberada del compliment de l鈥檕bligaci贸 contreta amb aquest participant.