Informació

No et quedis amb cap dubte!

Condicions per participar

1️⃣  Donar like al post

2️⃣  Segueix al compte @pompeufarra_ i @happypills.official

3️⃣  Etiquetar a 2 amics

4️⃣  Guardeu la publicació clicant al quadradet de la cantonada inferior dreta

Bases legals del concurs

Convocatòria del concurs i terminis

L’associació Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra (POMPEUFARRA) amb domicili fiscal al Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona 08005 ha organitzat aquesta campanya titulada “Sorteig Happy Pills”.

La data d’inici del concurs serà el 29 d’abril de 2021 a les 00:05 i finalitzarà el dia 7 de maig a les 23:59. Es podrà participar només en aquest període de temps.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de temps del concurs en cas de força major, així com la facultat d’interpretar els presents termes i condicions legals.

Normes i condicions de participació

Podran participar en el concurs aquelles persones físiques majors de 18 anys amb compte d’Instagram.

No podran participar membres o antics membres de l’associació, perfils falsos, perfils d’empreses o altres associacions, així com perfils relacionats amb òrgans de la Universitat Pompeu Fabra, ja siguin personals o comptes oficials dels mateixos òrgans.

Per participar hauran de seguir les instruccions que figuren al post d’Instagram del compte @pompeufarra_ del 29 d’abril de 2021. Les condicions son les següents:

  • Donar like a la publicació del 29 d’abril de 2021
  • Seguir el compte @pompeufarra_ y @happypills.official
  • Etiquetar dos amics
  • Aquests dos perfils hauran de seguir també al compte @pompeufarra_

Cada comentari d’acord amb les condicions serà comptabilitzat com una participació. No hi ha nombre límit de participacions. El no compliment d’aquestes condicions implica la nul·litat directa d’aquella participació i la repetició del sorteig en cas que aquella fos declarada guanyadora.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra es reserva el dret d’efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o amb el fi de millor el seu avanç.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra es reserva el dret d’efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o amb el fi de millor el seu avanç.

Selecció del guanyador i modalitat del sorteig

El guanyador del sorteig s’anunciarà el diumenge 9 de maig de 2021 abans de les 22:00.  A la primera participació sortejada que compleixi les condicions i els requisits se li atorgarà el primer premi, és a dir, el pot de 1000mL. La segona participació que complia les condicions i requisits se li atorgarà el segon premi, és a dir, els dos pots de 400mL. El sorteig es realitzarà amb la pàgina web “AppSorteos” per Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra en els terminis establerts per les regles del concurs. Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra es reserva la possibilitat de modificar el software del sorteig, així com tot el resultat derivat d’aquest que no sigui coherent o compatible amb les normes del concurs. En cas que la participació guanyadora no compleixi els requisits, es repetirà el sorteig. En cas que la persona guanyadora no accepti el premi, es repetirà el sorteig. En cap cas el premi serà transferible a altres persones.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d’existir algun error en les dades facilitades pels guanyadors / suplents que impedeixi la seva identificació.

Valor i naturalesa del premi ofert

El concurs consta de dos premis. En primer lloc, un pot de llaminadures de 1000mL, amb totes les llaminadures de la botiga que aquest pugui contenir. En segon lloc, com a premi diferenciat, dos pots de 400mL amb totes les llaminadures de la botiga que aquests puguin contenir. Els premis s’han d’anar a recollir al local Happy Pills, Arcs, 6 08002 Barcelona en horari d’obertura.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable als pots i/o al seu contingut una vegada lliurats, o als serveis de missatgeria que puguin afectar l’enviament dels premis. De la mateixa manera, Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra tampoc es responsabilitza del possible trencament, robatori, desastre natural o desgràcia que ocorregués a la botiga i/o al seu local que impossibilités l’obtenció física del premi.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’empresa Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra titular i responsable d’aquest fitxer, amb l’objectiu de gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb ells així com comunicar-los que han resultat guanyadors del concurs.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el concurs “Sorteig Happy Pills” especialment pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets de la informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

Penalitzacions en cas d’ús fraudulent

Serà entès com a frau l’ús de plataformes o aplicacions independents per a aconseguir vots o més participacions en el concurs, de la mateixa manera que comportaments que detectem com a aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes pràctiques suposarà la desqualificació del concurs / l’anul·lació dels vots o participacions que considerem que han arribat mitjançant vies no permeses en la campanya.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del concurs.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la mateixa i a l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

Independència de la plataforma

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. El participant està proporcionant la seva informació i dades a Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra i no a Instagram.

Acceptació i compliment de les bases legals

La participació en el concurs implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’això, Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.