Un any de farres gratis

Sorteig tancat el 6 de gener de 2021

Sí, heu llegit bé un any sencer de Pompeu Farres completment GRATIS!! Pels novatxs que encara no heu pogut gaudir de Pompeufarra i pels antics que no recorden les nits més èpiques de festa universitària!

Informació

No et quedis amb cap dubte!

Condicions per participar

1️⃣  Donar like al post

2️⃣  Segueix al compte @pompeufarra_

3️⃣  Etiquetar a 2 amics i que segueixin el compte

Bases legals del concurs

Convocatòria del concurs i terminis

L’associació ​Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra ​(POMPEUFARRA) amb domicili fiscal a Carrer Ramon Trias Fargas, 25-27, Barcelona 08005 ha organitzat aquesta campanya titulada “Un any de farres gratis”.

La data d’inici del concurs serà el 01/01/2021 a les 00:05 i finalitzarà el dia 06/01/2021 a les 23:59. Es podrà participar només en aquest període de temps.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra ​es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de temps del concurs en cas de força major, així com la facultat d’interpretar els presents termes i condicions legals.

Normes i condicions de participació

Podran participar en el concurs aquelles persones físiques majors de 18 anys amb compte d’Instagram.

No podran participar membres o antics membres de l’associació, perfils falsos, perfils d’empreses o altres associacions, així com perfils relacionats amb òrgans de la Universitat Pompeu Fabra, ja siguin personals o comptes dels mateixos òrgans.

A més, totes les persones que hagin comprat una dessuadora de la botiga Pompeufarra entren de forma automàtica a participar en el sorteig amb una participació.

Per participar hauran de seguir les instruccions que figuren al post d’Instagram del compte @pompeufarra_ del 01/01/2021. Les condicions son les següents:

  • Donar like a la publicació del 01/01/2021.
  • Seguir al compte @pompeufarra_.
  • Etiquetar a dos amics.
  • Aquests dos perfils hauran de seguir, també, al compte @pompeufarra_.Cada comentari d’acord amb les condicions serà comptabilitzat com una participació. No hi ha nombre límit de participacions. El no compliment d’aquestes condicions implica la nul·litat directa d’aquella participació i la repetició del sorteig en cas que aquella fos declarada guanyadora.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra es reserva el dret d’efectuar canvis en la campanya durant el seu desenvolupament, si es produís alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o amb el fi de millor el seu avanç.

Selecció del guanyador i modalitat del sorteig

El guanyador del sorteig s’anunciarà el diumenge 10 de gener de 2021 abans de les 22:00. El sorteig es realitzarà amb la pàgina web “AppSorteos” per ​Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra en els terminis establerts per les regles del concurs. ​Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra ​es reserva la possibilitat de modificar el software del sorteig, així com tot el resultat derivat d’aquest que no sigui coherent o compatible amb les normes del concurs.En cas que la participació guanyadora no compleixi els requisits, es repetirà el sorteig. En cas que la persona guanyadora no accepti el premi, es repetirà el sorteig. En cap cas el premi serà transferible a altres persones.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra ​queda eximida de qualsevol responsabilitat en cas d’existir algun error en les dades facilitades pels guanyadors / suplents que impedeixi la seva identificació.

Valor i naturalesa del premi ofert

El premi consistirà en una entrada física de cada esdeveniment organitzat per l’associació durant el transcurs d’un any natural. El període de l’any començarà a comptar des del moment en què s’anunciï el primer esdeveniment per canals oficials d’Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra.

Les entrades seran facilitades una vegada comenci el període de venda d’aquestes al públic. En cap cas es podrà sol·licitar una entrada abans de la confirmació per canals oficials de la celebració de l’esdeveniment. L’entrada no és vàlida per a esdeveniments esportius.

El mal ús de l’entrada sigui manipulació, revenda o cessió d’aquesta a tercers serà considerat frau i anul·larà automàticament tota possibilitat de gaudir les entrades restants del premi.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a les entrades una vegada lliurades o als serveis de missatgeria que puguin afectar l’enviament dels premis.

Protecció de dades de caràcter personal

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l’empresa Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra titular i responsable d’aquest fitxer, ​amb l’objectiu de gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb ells així com comunicar-los que han resultat guanyadors del concurs.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el concurs “Un any de farres gratis” especialment pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets de la informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

Penalitzacions en cas d’ús fraudulent

Serà entès com a frau l’ús de plataformes o aplicacions independents per a aconseguir vots o més participacions en el concurs, de la mateixa manera que comportaments que detectem com a aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes pràctiques suposarà la desqualificació del concurs / l’anul·lació dels vots o participacions que considerem que han arribat mitjançant vies no permeses en la campanya.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol mena d’acte susceptible de ser considerat com a manipulació o falsificació del concurs.

Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser deguts a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació mitjançant la qual es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la mateixa i a l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

Independència de la plataforma

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. El participant està proporcionant la seva informació i dades a ​Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra​ i no a Instagram.

Acceptació i compliment de les bases legals

La participació en el concurs implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’això, ​Associació d’Activitats Lúdiques Pompeufarra quedarà alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.